Lekarze to grupa zawodowa szczególnie narażona na roszczenia sądowe za popełnione przez nich błędy. Coraz więcej jest takich spraw, a pacjenci otrzymują wysokie odszkodowania. W związku z tym w roku 2011 uchwalono ustawę nakładającą na lekarzy i stomatologów obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje on wszystkich medyków wykonujących zawód na terenie Polski, powstaje nie później niż dzień przed wykonywaniem czynności zawodowych. Ochrona jest dedykowana zarówno lekarzom zatrudnionym na umowę o pracę, ale także tym prowadzącym własną działalność gospodarczą. Ubezpieczenie OC lekarzy (https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) ma określony zakres, zawsze taki sam, niezależnie od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Co obejmuje ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy, zgodnie z ustawą obejmuje uszczerbek na zdrowiu, czy szkodę, spowodowaną ich działaniem podczas wykonywanych czynności zawodowych, jak również wyrządzoną brakiem tych działań. Ochrona nie obejmuje szkód dotyczących zniszczenia lub utraty mienia pacjenta. Również uszczerbki spowodowane przez lekarza po zawieszeniu albo pozbawieniu go prawa do wykonywania czynności zawodowych są wyłączone z ubezpieczenia. Wspomniana wyżej ustawa reguluje minimalne sumy gwarancyjne, co daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa. Ewentualne odszkodowania wypłaci ubezpieczyciel, a ich wyegzekwowanie wydaje się łatwiejsze.

Ubezpieczenie dobrowolne

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC lekarzy i stomatologów firmy zajmujące się nim oferują też dodatkowe formy zabezpieczenia. Jedną z nich jest dobrowolna ochrona od odpowiedzialności cywilnej. Jej zakres jest rozszerzeniem ubezpieczenia obowiązkowego i obejmuje szkody związane ze zniszczeniem mienia pacjenta a także naruszeniem jego praw. Zapewnia też wyższą sumę gwarantowaną. Z tego względu jest szczególnie polecana medykom ze specjalizacją wysokiego ryzyka, czyli anestezjologom, chirurgom, czy położnikom.

Woman obraz autorstwa peoplecreations - www.freepik.com